Meny

Meny

Meny

Resources

Resources

Resources

Resources

Følgerenes fall

Følgerenes fall

Følgerenes fall

Følgerenes fall

18. april 2024

18. april 2024

18. april 2024

18. april 2024

Et bilde som fremstiller 'R.I.P' i fet, gotisk skrift over en knapp merket ‘Follower’, alt mot en svart bakgrunn. Dette gir et moderne og muligens satirisk blikk på dagens sosiale mediekultur.
Et bilde som fremstiller 'R.I.P' i fet, gotisk skrift over en knapp merket ‘Follower’, alt mot en svart bakgrunn. Dette gir et moderne og muligens satirisk blikk på dagens sosiale mediekultur.
Et bilde som fremstiller 'R.I.P' i fet, gotisk skrift over en knapp merket ‘Follower’, alt mot en svart bakgrunn. Dette gir et moderne og muligens satirisk blikk på dagens sosiale mediekultur.
Et bilde som fremstiller 'R.I.P' i fet, gotisk skrift over en knapp merket ‘Follower’, alt mot en svart bakgrunn. Dette gir et moderne og muligens satirisk blikk på dagens sosiale mediekultur.

Hvordan algoritmene truer innholdsskaperene

Hvordan algoritmene truer innholdsskaperene

Hvordan algoritmene truer innholdsskaperene

Hvordan algoritmene truer innholdsskaperene

En inspirerende (og tankevekkende) tale av CEO i Patreon, Jack Conte, belyste den gradvise svekkelsen av følger-konseptet og de betydelige utfordringene dagens algoritmer skaper for innholdsskapere.

Jack tar oss tilbake til en tid da internett virket som en demokratisk arena for kreativ utfoldelse, hvor plattformer som YouTube ga skapere direkte tilgang til et globalt publikum. Med introduksjonen av "subscribe"-knappen fikk skaperne mulighet til å bygge opp en følgerskare av lojale fans, noe som la grunnlaget for bærekraftige kreative næringer.

Men Jack pekte på en urovekkende utvikling: Plattformsentrerte algoritmer, som Facebooks rangeringssystem og TikToks "For You"-side, har begynt å undergrave denne modellen. Algoritmene svekker gradvis skapernes forbindelser med deres trofaste følgere, noe som har alvorlige konsekvenser for deres kreative frihet og levebrød.

Algoritmisk dominans begrenser ikke bare skapernes rekkevidde, men reduserer også deres kreative utløp og økonomiske stabilitet. Skaperne blir stadig mer avhengige av ugjennomsiktige og stadig skiftende algoritmer, og drømmen om en selvstendig kreativ karriere på mainstream plattformer blir stadig mer uoppnåelig.

Jack understreket viktigheten av nye digitale rom, som Patreon, hvor skapere kan etablere direkte forbindelser følgerene med sine. Disse plattformene tilbyr et fristed hvor kreativ uavhengighet kan blomstre, og hvor skaperne har frihet til å produsere innhold på egne premisser.

Behovet for disse nye arenaene markerer et kritisk vendepunkt for digitale skapere og understreker viktigheten av å søke ekte forbindelser med publikum, fri fra algoritmiske begrensninger. I dette stadig skiftende landskapet blir støtte til plattformer som prioriterer skaperens autonomi avgjørende for å bevare kreativt mangfold og dynamikk på nettet.


En inspirerende (og tankevekkende) tale av CEO i Patreon, Jack Conte, belyste den gradvise svekkelsen av følger-konseptet og de betydelige utfordringene dagens algoritmer skaper for innholdsskapere.

Jack tar oss tilbake til en tid da internett virket som en demokratisk arena for kreativ utfoldelse, hvor plattformer som YouTube ga skapere direkte tilgang til et globalt publikum. Med introduksjonen av "subscribe"-knappen fikk skaperne mulighet til å bygge opp en følgerskare av lojale fans, noe som la grunnlaget for bærekraftige kreative næringer.

Men Jack pekte på en urovekkende utvikling: Plattformsentrerte algoritmer, som Facebooks rangeringssystem og TikToks "For You"-side, har begynt å undergrave denne modellen. Algoritmene svekker gradvis skapernes forbindelser med deres trofaste følgere, noe som har alvorlige konsekvenser for deres kreative frihet og levebrød.

Algoritmisk dominans begrenser ikke bare skapernes rekkevidde, men reduserer også deres kreative utløp og økonomiske stabilitet. Skaperne blir stadig mer avhengige av ugjennomsiktige og stadig skiftende algoritmer, og drømmen om en selvstendig kreativ karriere på mainstream plattformer blir stadig mer uoppnåelig.

Jack understreket viktigheten av nye digitale rom, som Patreon, hvor skapere kan etablere direkte forbindelser følgerene med sine. Disse plattformene tilbyr et fristed hvor kreativ uavhengighet kan blomstre, og hvor skaperne har frihet til å produsere innhold på egne premisser.

Behovet for disse nye arenaene markerer et kritisk vendepunkt for digitale skapere og understreker viktigheten av å søke ekte forbindelser med publikum, fri fra algoritmiske begrensninger. I dette stadig skiftende landskapet blir støtte til plattformer som prioriterer skaperens autonomi avgjørende for å bevare kreativt mangfold og dynamikk på nettet.


En inspirerende (og tankevekkende) tale av CEO i Patreon, Jack Conte, belyste den gradvise svekkelsen av følger-konseptet og de betydelige utfordringene dagens algoritmer skaper for innholdsskapere.

Jack tar oss tilbake til en tid da internett virket som en demokratisk arena for kreativ utfoldelse, hvor plattformer som YouTube ga skapere direkte tilgang til et globalt publikum. Med introduksjonen av "subscribe"-knappen fikk skaperne mulighet til å bygge opp en følgerskare av lojale fans, noe som la grunnlaget for bærekraftige kreative næringer.

Men Jack pekte på en urovekkende utvikling: Plattformsentrerte algoritmer, som Facebooks rangeringssystem og TikToks "For You"-side, har begynt å undergrave denne modellen. Algoritmene svekker gradvis skapernes forbindelser med deres trofaste følgere, noe som har alvorlige konsekvenser for deres kreative frihet og levebrød.

Algoritmisk dominans begrenser ikke bare skapernes rekkevidde, men reduserer også deres kreative utløp og økonomiske stabilitet. Skaperne blir stadig mer avhengige av ugjennomsiktige og stadig skiftende algoritmer, og drømmen om en selvstendig kreativ karriere på mainstream plattformer blir stadig mer uoppnåelig.

Jack understreket viktigheten av nye digitale rom, som Patreon, hvor skapere kan etablere direkte forbindelser følgerene med sine. Disse plattformene tilbyr et fristed hvor kreativ uavhengighet kan blomstre, og hvor skaperne har frihet til å produsere innhold på egne premisser.

Behovet for disse nye arenaene markerer et kritisk vendepunkt for digitale skapere og understreker viktigheten av å søke ekte forbindelser med publikum, fri fra algoritmiske begrensninger. I dette stadig skiftende landskapet blir støtte til plattformer som prioriterer skaperens autonomi avgjørende for å bevare kreativt mangfold og dynamikk på nettet.


En inspirerende (og tankevekkende) tale av CEO i Patreon, Jack Conte, belyste den gradvise svekkelsen av følger-konseptet og de betydelige utfordringene dagens algoritmer skaper for innholdsskapere.

Jack tar oss tilbake til en tid da internett virket som en demokratisk arena for kreativ utfoldelse, hvor plattformer som YouTube ga skapere direkte tilgang til et globalt publikum. Med introduksjonen av "subscribe"-knappen fikk skaperne mulighet til å bygge opp en følgerskare av lojale fans, noe som la grunnlaget for bærekraftige kreative næringer.

Men Jack pekte på en urovekkende utvikling: Plattformsentrerte algoritmer, som Facebooks rangeringssystem og TikToks "For You"-side, har begynt å undergrave denne modellen. Algoritmene svekker gradvis skapernes forbindelser med deres trofaste følgere, noe som har alvorlige konsekvenser for deres kreative frihet og levebrød.

Algoritmisk dominans begrenser ikke bare skapernes rekkevidde, men reduserer også deres kreative utløp og økonomiske stabilitet. Skaperne blir stadig mer avhengige av ugjennomsiktige og stadig skiftende algoritmer, og drømmen om en selvstendig kreativ karriere på mainstream plattformer blir stadig mer uoppnåelig.

Jack understreket viktigheten av nye digitale rom, som Patreon, hvor skapere kan etablere direkte forbindelser følgerene med sine. Disse plattformene tilbyr et fristed hvor kreativ uavhengighet kan blomstre, og hvor skaperne har frihet til å produsere innhold på egne premisser.

Behovet for disse nye arenaene markerer et kritisk vendepunkt for digitale skapere og understreker viktigheten av å søke ekte forbindelser med publikum, fri fra algoritmiske begrensninger. I dette stadig skiftende landskapet blir støtte til plattformer som prioriterer skaperens autonomi avgjørende for å bevare kreativt mangfold og dynamikk på nettet.


Share

Kopiert!

Share

Kopiert!

Share

Kopiert!

Kopiert!

Neste innsikt

Neste innsikt

Neste innsikt

Brand Boldly, Build Traction

Skill deg ut i markedet ved å utfordre konvensjonene

Promobilde for foredraget “Founders: Brand Boldly, Build Traction”, med et uskarpt sort/hvitt-portrett i bakgrunnen med "DUTIES" skrevet i hvitt over.


Brand Boldly, Build Traction

Skill deg ut i markedet ved å utfordre konvensjonene

Promobilde for foredraget “Founders: Brand Boldly, Build Traction”, med et uskarpt sort/hvitt-portrett i bakgrunnen med "DUTIES" skrevet i hvitt over.


Brand Boldly, Build Traction

Skill deg ut i markedet ved å utfordre konvensjonene

Promobilde for foredraget “Founders: Brand Boldly, Build Traction”, med et uskarpt sort/hvitt-portrett i bakgrunnen med "DUTIES" skrevet i hvitt over.


Brand Boldly, Build Traction

Skill deg ut i markedet ved å utfordre konvensjonene

Promobilde for foredraget “Founders: Brand Boldly, Build Traction”, med et uskarpt sort/hvitt-portrett i bakgrunnen med "DUTIES" skrevet i hvitt over.